Verzus

Pohybová performancia.

Žena – jej odtiene, vrstvy, polohy, ktoré sú prítomné v jej identite. Pohybový materiál sa formoval na základe asociácií k vnímaniu podôb ženstva, animality a irónie. Z autentických nahrávok rozhovorov vznikla zvuková koláž, ku ktorej sa performerky telesne vzťahujú. Symboly, autorská hudba a náčrt stereotypov vnímania ženského princípu sa vlievajú do jasnej a konkrétnej výpovede.

“Ty nie si žena. Ani v mojom vnútri nebudíš pocit niečoho ženského. Iba keď o tebe hovorím, tak ti moje slová dávajú ženský rod a moje výrazy obrysy ženstva. Ja o tebe totiž musím hovoriť s nehou a láskyplným snom, a na to si slová nájdu hlas len tak, že ťa oslovia ako ženu.”

Koncept a interpretácia: Kristína Chmelíková, Mária Danadová
Choreografická supervízia: Lucia Kašiarová
Autorská hudba: Martin Žiak
Svetelný a zvukový dizajn: Milan Slama
Grafický dizajn a foto: Ján Chmelík

Verzus vznikol vďaka spolupráci Záhrady – centra nezávislej kultúry a divadelného zoskupenia Odivo.

S pohybovu performanciou Verzus sme hosťovali na festivaloch doma a v zahraničí: Embargo festival (Banská Bystrica, SK), Nu dance festival (Bratislava, SK), Kiosk (Žilina, SK), Hybaj ho! (Praha, CZ) a ArtWife festival (Liptovský Mikuláš, SK).